Pre organizácie


Pre organizácie ponúkam workshopy (aj vo verzii ONLINE) mindfulness zacielené na témy podľa špecifických potrieb.

Štandardné témy:

Zvládanie stresu pomocou všímavosti
Vnútorný pokoj v náročných momentoch
Zaobchádzanie s náročnými myšlienkami a emóciami

Prevencia vyhorenia- súcit a empatia
Všímavá komunikácia

Formáty môžu byť rôzne, od interaktívnej 1,5 h prednášky až po zážitkový workshop na 2, 3, 4 hodiny, jednodňový workshop či dlhodobejší tréning.

Klienti