Čo je MBSR- zvládanie stresu


Čo je MBSR (mindfulness based stress reduction)

Program MBSR vytvoril 1979 molekulárny biológ Prof. Dr. Jon Kabat-Zinn na lekárskej fakulte University v Massachusetts. Medzičasom patrí medzi najlepšie preskúmanú, štandardizovanú a efektívnu intervenciu na podporu zdravia založenú na tréningu všímavosti. Nie je alternatívou medicínskym či psychologickým terapiám, ale ich doplnkom– jedná sa o intenzívny tréning zručností a postojov.
Program priniesol za 35 rokov svojej existencie konzistentné, spoľahlivé a reprodukovateľné výsledky už po osemtýždňovej intervencii: podstatné a klinicky relevantné zníženie zdravotných a psychologických symptómov v širokom spektre diagnóz, vrátane množstva rôznych chronických bolestivých stavov alebo úzkosti.

Program MBSR, ktorý vyvinul Jon Kabat-Zinn sa v súčasnosti úspešne aplikuje v mnohých krajinách v zdravotníctve, školstve, v organizáciách aj verejnej správe. V Nemecku prispievajú na MBSR všetky zdravotné poisťovne, vo Veľkej Británii uhrádza podobný program MBCT štátny zdravotný systém. MBSR a jeho účinky sú popísané v knihe Život samá pohroma, ktorú napísal autor programu.

Účastníci programu aj výskumy popri inom uvádzajú nasledujúce zmeny:

  • Zlepšenie zvládania stresu a iných záťaží
  • Zlepšenie zvládania chronickej bolesti
  • Zlepšenie pri poruchách spánku
  • Zvýšenie schopnosti koncentrácie a pozornosti
  • Zlepšenie v zaobchádzaní so zaťažujúcimi emóciami (hnev, úzkosť, smútok, depresívne stavy atď.)
  • Posilnenie vlastných vnútorných zdrojov
  • Vyššia spokojnosť, osobná pohoda a radosť zo života
  • Zvýšená schopnosť uvoľniť sa a relaxovať

Viac o výskumoch nájdete napríklad na stránke kolegu z Prahy

MBSR je skupinový program

Čo vás čaká v 8 týždňovom MBSR kurze?

Na skupinových stretnutiach, ktoré sa budú konať každý týždeň v rozsahu 2,5-3 h a jednom celodennom stretnutí v druhej polke programu sa budeme 8 týždňov spoločne učiť rozvíjať kľúčové prvky programu:

Aby prínosy kurzu boli optimálne, dôležitá je každodenná prax, pričom formálne cvičenia zaberú 40-55 min denne. Jedná sa teda o intenzívny, ale účinný formát práce na sebe.

Čo ešte získate?

Aký je rozdiel medzi MBSR a MBCT
Prečítajte si o podobnostiach a rozdieloch
tu (zatiaľ len v angličtine)

MÉDIÁ
Viac o všímavosti a programe sa môžete dočítať v článku tu. Prípadne v rozhovore so mnou tu alebo v reportáži účastníčky kurzu tu.