Čo je MBCT- úzkosti a depresie


Máte viacnásobnú skúsenosť s depresívnymi stavmi a nechcete aby sa vracali? Poznáte dlhodobejšie pocity úzkosti, vtieravé negatívne myšlienky či ťažkosti s náročnými emóciami? Dlhodobú nespokojnosť so sebou? Potrebujete posilniť podporný a láskavý kontakt so sebou?

Mindfulness (Všímavosť , vnímavosť či bdelá pozornosť) je schopnosť našej mysle uvedomovať si bezprostredný okamih, naše prežívanie a prichádzajúce vnemy s postojom prijatia a nehodnotenia. Vytvárame istý odstup, ktorý nám umožňuje priestor pre vedomú a rozhodnú odpoveď namiesto automatických naučených vzorcov reagovania. Vo verzii MBCT spolu s princípmi kognitívno-behaviorálnej terapie pomáha zvyšovať odolnosť voči relapsu depresívnych či úzkostných stavov, ak sa nenachádzate práve v akútnej fáze ťažkostí. Znižuje riziko relapsu o 50% s účinkom, ktorý sa podľa niektorých štúdií vyrovná antidepresívam, no bez ich nežiadúcich vedľajších účinkov.

Hoci všímavosť moderná psychológia objavila relatívne nedávno, je to starobylá prax, ktorú možno nájsť hlavne v rôznych východných filozofiách, vrátane buddhizmu, taoizmu či jógy. Vo verzii MBCT je to však čisto sekulárna prax vedomého zamerania uvedomenia k prítomnému okamihu s otvorenosťou, zvedavosťou a flexibilitou spojená s cvičeniami a princípmi kognitívno-behaviorálnej terapie.

Čo je MBCT (mindfulness based cognitive therapy)

Program MBCT vytvorili na základe programu MBSR Prof. Zindel Segal, prof.Mark Williams a prof.John Teasdale v spolupráci s Prof. Jon Kabat-Zinnom pôvodne hlavne pre prevenciu relapsu depresie. Prepája tréning všímavosti s postupmi kognitívno-behaviorálnej terapie. Medzičasom patrí medzi najlepšie preskúmanú, štandardizovanú a efektívnu intervenciu na podporu prevencie relapsu depresie založenú na tréningu všímavosti. Nie je alter-natívou medicínskym či psychologickým terapiám, ale ich doplnkom– jedná sa o intenzívny tréning zručností a po-stojov.
Súčasné klinické výskumy ukazujú, že MBCT znižuje riziko relapsu depresie až o 50% a je rovnako efektívny v prevencii relapsu, ako antidepresíva. Zároveň sa ukazuje jeho silný účinok pri prevencii a zvládaní úzkostných, panických stavoch či ďalších ná-ročných emócií či psychosomatických ťažkostí.

Program MBCT sa v súčasnosti úspešne aplikuje v mnohých krajinách hlavne v zdravotníctve, vo Veľkej Británii je program pevnou súčasťou verejného zdravotného systému NHS, a aj v ďalších krajinách naň prispievajú zdravotné poisťovne.
O programe sa môžete dočítať viac napríklad v knihe M.Williamsa a D.Penmana Všímavost-Jak najít klid v uspěchaném světe

Účastníci programu aj výskumy popri inom uvádzajú nasledujúce zmeny:

 • Zlepšenie zvládania stresu a iných záťaží
 • Zlepšenie zvládania chronickej bolesti či únavy
 • Zlepšenie pri poruchách spánku a chronických psychosomatických ťažkostiach
 • Zvýšenie schopnosti koncentrácie a pozornosti
 • Zlepšenie v zaobchádzaní so zaťažujúcimi emóciami (hnev, úzkosť, smútok atď.) a negatívnymi myšlienkovými vzorcami
 • Posilnenie vlastných vnútorných zdrojov
 • Vyššia spokojnosť, osobná pohoda a radosť zo života
 • Zvýšená schopnosť uvoľniť sa a relaxovať

Čo vás čaká v 8 týždňovom MBCT kurze ?
Na skupinových stretnutiach, ktoré sa budú konať každý týždeň v rozsahu 2,5-3 h a jednom celodennom stretnutí v druhej polke programu sa budeme 8 týždňov spoločne učiť rozvíjať kľúčové prvky programu:

 • Všímavé uvedomovanie si tela v pokoji (Body-Scan)
 • Všímavé uvedomovanie si tela v pohybe (telesné cvičenia podľa Jógy).
 • Meditácia všímavosti v sede (dych, telesné vnemy, myšlienky, pocity, …) a Meditácia všímavosti v chôdzi
 • Princípy ako uplatňovať všímavosť v každodennom živote
 • Zdieľanie skúseností a reflexia v skupine pod vedením lektora
 • Každodenná prax doma pomocou nahrávok mp3)
 • Cvičenia a princípy z kognitívno-behaviorálnej terapie
 • Informácie a rozvoj zručností ku kľúčovým témam ako všímavosť, stres, depresia, úzkosť, zaobchádzanie s náročnými myš-lienkami, emóciami a telesnými vnemami, včasné rozpoznanie symptómov a starostlivosť o seba atď.Aby prínosy kurzu boli optimálne, dôležitá je každodenná prax, pričom formálne cvičenia zaberú cca 45 min denne. Jedná sa teda o intenzívny, ale vysoko účinný formát práce na sebe.

Čo ešte získate?

 • Prípravnú konzultáciu pred kurzom (cca 30-40 min)- tá je nezáväzná, no nutná pre potenciálnu účasť na kurze. Spoločne zistíme či je tento kurz pre vás to pravé a ako získať z neho to čo potrebujete. Spravidla je telefonická al. cez skype. Dohodnite si termín.
 • Mp3-nahrávky s vedenými cvičeniami všímavosti v slovenčine
 • Rozsiahlu (vyše 85 stranovú) tréningovú príručku ku kurzu
 • Záverečnú individuálnu alebo skupinovú konzultáciu po kurze

Aký je rozdiel medzi MBSR a MBCT
Prečítajte si o podobnostiach a rozdieloch tu (zatiaľ len v angličtine)