Mindfulness: Vnútorný pokoj v uponáhľanom svete


Účelom kurzu je ponúknuť tréning pre ľudí, ktorí chcú benefity všímavosti začať integrovať do každodenného života pod vedením skúsených lektorov a vedecky overených postupov. Svojim formátom a časovou náročnosťou je prispôsobený hlavne zaneprázdneným ľuďom. Preto je vhodný aj pre ľuďí, ktorí nemajú momentálne kapacitu či záujem o intenzívnejšie a časovo náročnejšie tréningy (akým je napríklad MBSR či MBCT, viď. www.mindful.sk/mbsr), no chcú rozvíjať či prehlbovať prínosy praxe všímavosti. Program sa úspešne vyučuje v Britskom parlamente, na univerzitách či v biznis organizáciách. Viaceré výskumy potvrdzujú prínos takéhoto formátu, pozri napr. tu.

Kurz je popísaný v knihe Mark Williams, Danny Penman: Všímavost- Jak najít klid v uspěchaném světě. Anag 2014

Čo vás čaká v 8 týždňovom kurze ?  

Kurz pozostáva z ôsmich 1h45min lekcií a zahŕňa 10-20 minút domáceho cvičenia denne medzi stretnutiami. Prostredníctvom vedených meditácií všímavosti, skupinového dialógu a reflexie každodennej domácej praxe sa naučíte základné princípy všímavosti a techník, ktoré vám pomôžu vybudovať si vlastnú domácu prax a kultivovať zručnosti všímavosti aj mimo kurz.

Kurz je interaktívny, ste srdečne vítaní zdieľať vaše skúsenosti z praxe cvičení v skupine, vidieť že nieste sami a učenie od ostatných býva zvyčajne veľmi prínosné- no samozrejme regulujete si to sami a zdieľate len to čo je komfortné, resp nemusíte vôbec. Kurz nie je terapia, ale zážitkový tréning– zameriavame sa na skusenosti z cvičení, ich porozumenie a uplatnenie pre lepšie zvládanie „uponáhľaného života“

Je dobré vedieť že cvičenia nemusia byť len príjemné, niekedy sa môžu objaviť aj náročnejšie pocity, keďže kurz pomáha zvedomovať často prehliadané či potláčané emócie- je to prirodzené a v kurze sa učíme s tým pracovať. Na začiatku nemusí byť tiež jasné, ktoré cvičenia budú pre vás najvhodnejšie a nemusíte vidieť prínosy hneď. Odporúčam trpezlivosť, každý človek reaguje na cvičenia rôzne.

Medzi kľúčové body vzdelávania patria:

– Rôzne formálne (meditačné) a neformálne (v každodennom živote) praktiky všímavosti, ktoré zahŕňajú použitie dychu, zmyslov či tela ako kotiev pre uvedomovanie si našich skúseností v prítomnom okamihu a jasnejšie diferencovanie myšlienok, pocitov, telesných vnemov a reakcií chovania. (cvičenia zahŕňajú napr prax v sede/ľahu/stoji/chôdzi, skenovanie tela a jemné vedomé pohyby)
– Porozumenie fyziológii stresu a schopnosti regulácie svojich nálad, aby sme boli schopní efektívnejšie zvládať svoje reakcie v náročných situáciách.
– Rozpoznávanie sklonu k automatickým vzorcom obáv, úzkosti a sebakritiky, ktoré často spôsobujú viac stresu a náročných pocitov či neužitočných vzorcoch chovania. Rozvíjanie spôsobov, ako do nich vnášať viac porozumenia, súcitu a láskavosti
– Rozvíjanie všímavejšej komunikácie, kontaktu a vzťahov.
– Praktické nástroje starostlivosti o seba, ktoré nám pomôžu prosperovať, podávať lepšie výkony a budovať odolnosť

– Zdieľanie skúseností a reflexia v skupine pod vedením lektora 

– Každodenná prax doma pomocou krátkych nahrávok mp3 (spolu max 20 min) 

Aby prínosy kurzu boli optimálne, dôležitá je každodenná prax, ktorá je časovo menej náročná než pri MBSR kurzoch, no predsa si pýta odhodlanie a záväzok, aby ste mohli zažiť dostatok benefitov kurzu.

Ku kurzu sa nie je možné pridať počas jeho priebehu, skupina je uzavretá, odporúča sa absolvovať všetky skupinové stretnutia, pokiaľ je to možné (max 1 až 2 sa ešte dá vynechať, prípadne je možnosť si stretnutie nahradiť individuálnou konzultáciou, ktorá je však už platená). Z časti stretnutí robievam záznam, spravidla však nerobím zo zdieľania a reflexie účastníkov, ktoré je najvýživnejšie.

Témy jednotlivých týždňov:

1 stretnutie: Zvedomenie si automatického módu mysle
2 stretnutie: Sprítomnenie v tele
3 stretnutie: Myš v bludisku- Všímavosť v každodennom živote
4 stretnutie: Neveriť dohadom- všímavé zaobchádzanie s myšlienkami a obavami
5 stretnutie: Čeliť ťažkostiam- od reagovania k vedomej odpovedi
6 stretnutie: Praktizovanie priateľskosti- od pasce minulosti k životu v prítomnosti
7 stretnutie: Kedy ste prestali tancovať? Starostlivosť o seba
8 stretnutie: Váš vzácny a nespútaný život- ako ďalej

Účastníci programu aj výskumy popri inom uvádzajú nasledujúce zmeny:

Zlepšenie zvládania záťažových situácií
Zvýšenie schopnosti koncentrácie a pozornosti, lepšia prioritizácia
Schopnosť častejšie žiť v prítomnosti, využiť naplno daný okamih, namiesto neproduktívneho zaoberania sa minulosťou (prečo..) alebo budúcnosťou (čo keď..)
Rozvíjanie kľudu, vnútornej rovnováhy a nadhľadu
Zvýšená schopnosť uvoľniť sa a relaxovať
Schopnosť častejšie vystúpiť z reakcií automatických návykov a teda viac rozhodovať o svojom živote- schopnosť zamerať sa aj v náročných momentoch na to čo je dôležité a vedieť sa otvoriť aj momentom radosti, vďačnosti a spokojnosti