Hlboký návrat k sebe


12. júl (podvečer) – 16. júl 2023

Nová Baňa, centrum Natureza, Podhorská 13

Staroveké kultúry verili, že hoci život prúdi v tele od počatia, v tom zázračnom okamihu 24 dňa s prvým úderom srdca ho začína osídľovať duša. Nevieme, či je to pravda, ale táto „rozprávka“ nám môže poslúžiť ako metafora pre skúmanie vlastného vnútra ako oceánu bytia, kde môžeme nájsť skrytý poklad prítomný už od počatia. Počas piatich dní sa stiahneme z vonkajšieho sveta a budeme sa ponárať do oceánu vlastného vnútra až k embryonálnemu priestoru a štruktúr srdca a jeho elektriny (keďže tlkot srdca je výboj elektrického prúdu), pričom v týchto priestoroch tela budeme skúmať otázku „prečo som sa vtelil/a” sem na túto Zem.

Tréning povedie Monika Stehlíková so spolulektorom Andrejom Jeleníkom.

Monika Stehlíková sa ako somatická psychoterapeutka venuje tanečnej psychoterapii už viac ako dve desaťročia a je mamou tohto prístupu na Slovensku. Jej prácu výrazne ovplyvnili tantra, čchi-kung a holotropné praktiky. V súčasnosti Monika skúma pohybový prístup Continnum movement, ktorý vytvorila Emilie Conrad a ktorý zdôrazňuje fluiditu (tekutosť) človeka. Jej cieľom je pomôcť jednotlivcom uvoľniť hlboké štruktúry v ich telách a vrátiť sa do ich prirodzeného, fluidného stavu. To sa dosahuje prostredníctvom dychu, zvuku, pohybu a vedomej pozornosti. Prekročením slov, vzorcov správania, príbehov a sociálnej identity sa jednotlivci môžu vrátiť k svojmu primárnemu stavu bytia, ktorý existoval pred vytvorením identity. To jednotlivcom umožňuje znovu sa zosúladiť so svojou podstatou.

Andrej Jeleník je psychológ, lektor a psychoterapeut. Vyše 14 rokov pracuje v oblasti psychológie, osobného rozvoja a zvládania stresu, teraz v privátnej praxi. Absolvoval viaceré výcviky zamerané na rozvíjanie mindfulness a súcitu v zahraničí, množstvo meditačných ústraní s rôznymi učiteľmi aj viacero pobytov v tme. Je certifikovaný lektor programov na rozvíjanie mindfulness a súcitu MBSR, MBCT a MBCL a ucelené kurzy mindfulness vedie od roku 2016. Okrem toho absolvoval dlhodobý výcvik v procesorientovanej psychoterapii, na emócie (EFT) a súcit (CFT) zameranej terapii a množstvo ďalších terapeutických metód.

Na tento tréning Monika prinesie tanečno-pohybovú psychoterapiu, continuum movement, prácu s dychom, pohybom, hlasom a dynamiku. Je presvedčená, že keď naše telo ožije, náš život sa výrazne zmení. Slová často nedokážu vystihnúť hĺbku týchto zážitkov, pretože sú subjektívne a jedinečné pre každého jednotlivca. Monikiným cieľom je ukotviť slová v tele a zážitku, aby jednotlivci mohli zažiť významné zmeny vo svojom živote.

Andrej do tréningu vnesie procesnú psychológiu a prax všímavosti a súcitu prostredníctvom meditácií aj zážitkových cvičení. Preskúmame aj somatické princípy podľa Johna Prendergasta, ktoré pomáhajú jednotlivcom budovať hlboké spojenie so sebou samým a svojou vnútornou múdrosťou. Patrí k nim uvoľnené uzemnenie a pocit opory, vnútorná vyrovnanosť (aligment) súvisiacia s integritou, vertikalitou a dôstojnosťou, otvorenosť srdca súvisiaca s hlbokou časťou nás, ktorá nás akceptuje takých akí sme a priestrannosť v tele, mysli a vedomí samotnom.

Tréning je vhodný hlavne pre ľudí, ktorí sú odhodlaní ísť hlbšie a už majú nejaké skúsenosti so sebarozvojovou prácou s telom a všímavosťou.

Po tréningu naživo sa uskutočnia tri voliteľné, ale vrelo odporúčané integračné stretnutia s Monikou na Zoom v júli, auguste a septembri. Tieto sedenia umožnia jednotlivcom ponoriť sa hlbšie a integrovať to, čo sa naučili prostredníctvom zdieľania a práce s telom.

CENA:

Early bird – pri platbe do 1.6. je cena 460 eur, potom 600eur. Možnosť dohodnúť si splátky – ozvite sa na podpora@tajomstvorecitela.sk

SK95 8330 0000 0024 0208 4461 – platba na účet, do poznámky meno a priezvisko – letny trening

+ strava (plná penzia, dokonale vyladená vegetariánska strava + mlsky) + ubytovanie + kakaová ceremónia v cene 260eur (platí sa na mieste v hotovosti)

V prípade neúčasti sa peniaze nevracajú, môžu sa presunúť na iné tréningy.

REZERVÁCIA MIESTA + INFO na podpora@tajomstvorecitela.sk