Vitajte na stránke Mindful- poradenstvo a tréningy všímavosti. Stránka je momentálne vo výstavbe, takže behom tohto roka pribudnú ďalšie informácie a služby, zatiaľ predstavujeme základné informácie o kurze MBSR a ďalších prístupoch založených na všímavosti.

Zoznámte sa s renomovanými, klinicky overenými programami

MBSR (Mindfulness based stress reduction)
MBCT (Mindfulness based cognitive therapy)
MBCL (Mindfulness based compassionate living)

pre zvládanie stresu , posilnenie zdravia a psychickej odolnosti pomocou všímavosti

  „Nemôžeš zastaviť vlny, ale môžeš sa naučiť surfovať“ (Jon Kabat-Zinn)

Prežívate už dlhšie vnútorné napätie či znížený výkon kvôli dlhodobému stresu? Chronické bolesti? Psychosomatické ťažkosti? Obmedzenú schopnosť sa sústrediť? Pocit preťaženia či vyčerpania z nekonečného kolobehu povinností? Ťažkosti zvládať náročné emócie či negatívne myšlienky? Alebo máte len túžbu znovu sa dostať lepšie do kontaktu so sebou a svojimi potrebami?

Mindfulness (Všímavosť, vnímavosť či bdelá pozornosť) je zjednodušene schopnosť byť duchom prítomný tu a teraz s postojom otvorenosti a nehodnotenia. Prax všímavosti podporuje rozvoj uvoľnenejšieho a flexibilnejšieho postoja k životu, pomáha zvyšovať schopnosť byť v kontakte so sebou, a tým efektívnejšie zaobchádzať s každodenným stresom aj s náročnými situáciami.

ŽIVOT V PRÍTOMNOSTI – Zvládanie stresu a náročných emócií pomocou všímavosti (podľa J.Kabat-Zinna- MBSR-MBCT 8 týdňový kurz) 
Prezenčne 21.2-10.4
.2024  

Termíny: stredy 21.2, 28.2, 6.3, 13.3, 20.3, 27.3, 3.4, 10.4, plus deň všímavosti sobota 6.4.2024
Čas:
18:00-cca.20:35, deň všímavosti 10-16:30 
Miesto: Kultúrne centrum ARTA, Kollárova 2, Piešťany 
Veľkosť skupiny: min 5, max 8 ľudí
Lektor: Mgr. Andrej Jeleník 
Podrobné informácie v infoletáku tu a elektronická prihláška priamo tu

PRIPRAVUJEME:

 • ONLINE 8-týždňový kurz MBSR-MBCT na jar 2024, pravdepodobne koniec apríla, termíny čoskoro
 • workshopy na rôzne témy: mindfulness a emócie, v komunikácii, súcit k sebe, láskavosť, vnútorná kritika, neduálna mindfulness atď
  a ďalšie zaujímavosti.. info už čoskoro

KONTAKT, INFORMÁCIE A PRIHLÁŠKY: andrej.jelenik@mindful.sk, +421 907 460 058


O lektorovi:

Mgr. Andrej Jeleník

psychológ, terapeut, lektor

Vyše 16 rokov pracujem aktívne v oblasti psychológie, osobného rozvoja a zvládania stresu. Pracoval som v zdravotníctve, školstve aj v biznis sfére. Som certifikovaný lektor mindfulness programov MBSR, MBCT a MBCL, ucelené kurzy mindfulness vediem od 2016- ako prvý na Slovensku. Absolvoval som 1,5 ročný tréning učiteľa MBSR na inštitúte IAS vo Viedni, výcvik MBCT na Achtsamkeitsinstitut Ruhr vo Viedni, výcvik MBCL vo Veľkej Británii, výcvik Compassion Focused therapy aj ďalšie vzdelávania v téme. Okrem toho mám ukončený dlhodobý Diplomovaný psychoterapeutický výcvik v procesorientovanej psychoterapii a ďalších terapeutických metódach.

Čo je všímavosť (mindfulness)?

Všímavosť alebo bdelá pozornosť je schopnosť našej mysle uvedomovať si bezprostredný okamih, naše prežívanie a prichádzajúce  vnemy s postojom prijatia a nehodnotenia. Vytvárame istý odstup, ktorý nám umožňuje priestor pre vedomú a rozhodnú odpoveď namiesto automatických naučených vzorcov reagovania.
Mindfulness je horúca téma v západnej psychológii a medicíne, čoraz viac sa uznáva ako efektívny spôsob ako zásadne prehlbovať psychologickú a emočnú odolnosť, posilniť svoje zdravie a zvýšiť kvalitu života. Hoci všímavosť moderná psychológia objavila relatívne nedávno, je to starobylá prax, ktorú možno nájsť hlavne v rôznych východných filozofiách, vrátane buddhizmu, taoizmu či jógy. Vo verzii MBSR je to však čisto sekulárna prax vedomého zamerania uvedomenia k prítomnému okamihu s otvorenosťou, zvedavosťou a flexibilitou.

Mind full alebo mindful?

Mind full alebo mindful?

Čo je MBSR (mindfulness based stress reduction)

Program MBSR vytvoril 1979 molekulárny biológ Prof. Dr. Jon Kabat-Zinn na lekárskej fakulte University v Massachusetts. Medzičasom patrí medzi najlepšie preskúmanú, štandardizovanú a efektívnu intervenciu na podporu zdravia založenú na tréningu všímavosti. Nie je alternatívou medicínskym či psychologickým terapiám, ale ich doplnkom– jedná sa o intenzívny tréning zručností a postojov.
Program priniesol za 35 rokov svojej existencie konzistentné, spoľahlivé a reprodukovateľné výsledky už po osemtýždňovej intervencii: podstatné a klinicky relevantné zníženie zdravotných a psychologických symptómov v širokom spektre diagnóz, vrátane množstva rôznych chronických bolestivých stavov alebo úzkosti.

Program MBSR, ktorý vyvinul Jon Kabat-Zinn sa v súčasnosti úspešne aplikuje v mnohých krajinách v zdravotníctve, školstve, v organizáciách aj verejnej správe. V Nemecku prispievajú na MBSR všetky zdravotné poisťovne, vo Veľkej Británii uhrádza podobný program MBCT štátny zdravotný systém. MBSR a jeho účinky sú popísané v knihe Život samá pohroma, ktorú napísal autor programu.

Účastníci programu aj výskumy popri inom uvádzajú nasledujúce zmeny:

 • Zlepšenie zvládania stresu a iných záťaží
 • Zlepšenie zvládania chronickej bolesti
 • Zlepšenie pri poruchách spánku
 • Zvýšenie schopnosti koncentrácie a pozornosti
 • Zlepšenie v zaobchádzaní so zaťažujúcimi emóciami (hnev, úzkosť, smútok, depresívne stavy atď.)
 • Posilnenie vlastných vnútorných zdrojov
 • Vyššia spokojnosť, osobná pohoda a radosť zo života
 • Zvýšená schopnosť uvoľniť sa a relaxovať

Viac o výskumoch nájdete napríklad na stránke kolegu z Prahy

Čo vás čaká v 8 týždňovom MBSR kurze?

Na skupinových stretnutiach, ktoré sa budú konať každý týždeň v rozsahu 2,5 h a jednom celodennom stretnutí v druhej polke programu sa budeme 8 týždňov spoločne učiť rozvíjať kľúčové prvky programu:

 • Všímavé uvedomovanie si tela v pokoji (Body-Scan)
 • Všímavé uvedomovanie si tela v pohybe (telesné cvičenia podľa Jógy).
 • Meditácia všímavosti v sede (dych, telesné vnemy, myšlienky, pocity, …)
 • Meditácia všímavosti v chôdzi
 • Zdieľanie skúseností a reflexia v skupine
 • Každodenná prax doma pomocou nahrávok CD/mp3
 • Princípy ako uplatňovať všímavosť v každodennom živote
 • Informácie a rozvoj zručností ku kľúčovým témam ako všímavosť, stres, všímavé zaobchádzanie so stresujúcimi myšlienkami, emóciami, všímavá komunikácia atď.
 • Rozvoj kľúčových postojov ako je trpezlivosť, láskavosť, nehodnotenie, myseľ začiatočníka, zvedavosť atď.

Aby prínosy kurzu boli optimálne, dôležitá je každodenná prax, pričom formálne cvičenia zaberú 40-55 min denne. Jedná sa teda o intenzívny, ale účinný formát práce na sebe.

Čo ešte získate?

 • Prípravnú konzultáciu pred kurzom (cca 30 min)– tá je nezáväzná, no nutná pre potenciálnu účasť na kurze. Spoločne zistíme či je tento kurz pre vás to pravé a ako získať z neho to čo potrebujete. Spravidla je telefonická al. cez skype. Dohodnite si termín.
 • CD alebo „mp3-súbory“ s vedenými cvičeniami všímavosti
 • Rozsiahlu tréningovú príručku (vyše 90 str.) ku kurzu
 • Záverečnú konzultáciu po kurze

Čo hovoria o kurze účastníci

„Kurz MBSR pod vedením Andreja bol výborná investícia do seba :). Objavila som veľký potenciál v nádychu a výdychu, učila a stále sa učím uvedomovať si dýchanie, čo mi pomáha lepšie sa sústrediť, koncentrovať, trošku sa spomaliť a byt viac TU a TERAZ. Je fascinujúce sledovať akú hĺbku v sebe bdelá pozornosť môže mať. Nečakala som to. A áno, aj o očakávaniach a hodnotení sme sa veľa rozprávali a naučili. Prínosným pre mňa bolo aj odhaľovanie vlastných autopilotov, ktorí sa zapnú, keď som v strese a vďaka ich spoznávaniu sa učím vytvárať si priestor na vedomú možnosť voľby. Užitočné sú aj materiály, tipy na knihy, ktoré sme dostali, ako aj poznanie, že byť k sebe láskavý má v sebe veľkú silu :)! Páčil sa mi aj Andrejov lektorský štýl, bol veľmi profesionálny,dával nám podporu, kládol trefné otázky, cez ktoré nás učil premýšľať a reflektovať, čo ako lektorka veľmi oceňujem.“
Lucia, 26, lektorka/konzultantka

„V čase prihlasovania na kurz som bojoval s chronickým stresom, ktorý sa prejavoval na mentálnej ako aj fyzickej úrovni a nevedel som ako s tým prežívaním naložiť. Prihlásil som sa s cieľom naučiť sa ako zaobchádzať so stresom, avšak kurz mi priniesol do života oveľa viac. Doslova som zmenil postoj k životu, urobil zásadné zmeny a som odhodlaný ďalej prehlbovať svoje skúsenosti s mindfulnes programom. Odporúčam všetkým, ktorí majú záujem začať žiť. Špeciálne na mojej pracovnej pozícii som zistil, že viem dosahovať „lepšie“ výsledky práve uplatnením bytia v prítomnosti.“
Jozef, 32, vrcholový manažér v medzinárodnej spoločnosti.

„Osobne si prínos kurzu neviem vynachváliť. Na základe neho som lepšie pochopil vlastné prežívanie, myšlienky a konanie. Uvedomil som si, že väčšinu reakcií, či už navonok alebo vnútorne, vykonávam automaticky bez ohľadu na to, či to tak chcem alebo nie. Tiež som si uvedomil, že takýto stav nie je nevyhnutný a že existuje priestor, v ktorom sa môžem rozhodnúť ako zareagujem. Toto uvedomenie má veľký vplyv na moje vnútorné prežívanie, naladenie ako aj na moje medziľudské vzťahy. A samozrejme, prax všímavosti a vhľady získané na kurze mali následne pozitívny dopad na moje zdravie ako napr. menšia chorobnosť, zlepšenie spánku, pozitívnejšie naladenie, zmenšenie pocitu tlaku na hrudi atď.“ Tomáš, 39, podnikateľ

„Na kurz všímavosti som šla so zvedavosti a zároveň kvôli prianiu mať svoj život viac rukách a preplávať stresovými situáciami s čo najmenšími škodami. 🙂 Andrejove vedenie mi ukázalo možnosti, ako sa priblížiť k tomu, čo by som chcela vo svojom živote a ako zvládať situácie, ktoré sú pre mňa náročné. Z kurzu si odnášam viacero praktického know-how, ale azda najdôležitejšie pre mňa je vedomie toho, že stresujúca myšlienka je stále len myšlienka. 🙂 Prax všímavosti v bežnom živote je už však len na mne. Kurz rozhodne odporúčam všetkým zvedavým a hľadajúcim spôsoby, ako skvalitniť svoj život.“ Katka, 28, psychologička

„Kurz bol pre mňa osobne veľkým prínosom naučila som sa inak pristupovať a reagovať v stresujúcich situáciach,snažím sa vždy na chvíľu zastaviť uvedomiť si svoje dýchanie a dať si ten priestor na rozhodovanie sa ako zareagujem a uvedomujem si, že je to vždy moja voľba ako sa rozhodnem… Moje prežívanie a myslenie sa výrazne posunulo iným smerom, keď si uvedomím, že som tu a teraz a je tu táto chvíľa… Pozorujem aj to, že som schopná sa lepšie koncentrovať, snažím sa nehodnotiť veci a vidím to čo som predtým nevidela,alebo nechcela vidieť…. Prax všímavosti praktizujem naďalej prináša mi to nielen iný pohľad na veci, pokoj ale aj pozitívnejšie naladenie a zlepšenie v  medziľudských vzťahoch.  Kurz rozhodne odporúčam, všetkým, ktorí chcú na sebe pracovať a rozvíjať svoj potenciál ďalej….:)  Veľká vďaka Andrej za tvoj profesionálny a láskavý prístup a podporu počas kurzu.“
Jana, 34, zdravotná sestra
 
„Ak ste niekto ako ja, teda vám neustále víria myšlienky, predstavy, zažívate pocity ktoré obmedzujú schopnosť žít plnohodnotne, tak všímavosť ma potenciál vás naučiť ako zo sebou pracovať a postupne sa krok po kroku posúvať k väčšej „slobode“. Po 3 mesiacoch od skončenia kurzu všímavosti a pravidelnej praxi toho čo som sa naučil môžem povedať, že všímavosť mi reálne pomohla. Hlavne mi priniesla zlepšenú schopnosť pracovať so sebou v pre mňa stresujúcich situáciách. Teda tam kde som v minulosti vnímal stresujúce situácie v práci ale aj v osobnom živote, teraz viem nájsť zdravší pohlaď na danú situáciu. To sa prejavuje v menšej záťaži ktorú v daných situáciách zažívam. Všímavosť (mindfulness) je praktický a použiteľný prístup k prijatiu seba a situácii v ktorých sa človek môže ocitnúť. Sám som za posledných 5 rokov odskúšal rôzne prístupy, kurzy, knihy ako zo sebou pracovať. Napr. na odbúraní stresu, avšak až tento kurz mi poskytol prakticky použiteľne nástroje ako to urobiť. Chcem však upozorniť, že výsledky neprídu samé od seba je potrebne sa naučeným prístupom aj venovať.“ Lukáš, 31, manažér