Čo je MBSR


Čo je MBSR (mindfulness based stress reduction)

Program MBSR vytvoril 1979 molekulárny biológ Prof. Dr. Jon Kabat-Zinn na lekárskej fakulte University v Massachusetts. Medzičasom patrí medzi najlepšie preskúmanú, štandardizovanú a efektívnu intervenciu na podporu zdravia založenú na tréningu všímavosti. Nie je alternatívou medicínskym či psychologickým terapiám, ale ich doplnkom– jedná sa o intenzívny tréning zručností a postojov.
Program priniesol za 35 rokov svojej existencie konzistentné, spoľahlivé a reprodukovateľné výsledky už po osemtýždňovej intervencii: podstatné a klinicky relevantné zníženie zdravotných a psychologických symptómov v širokom spektre diagnóz, vrátane množstva rôznych chronických bolestivých stavov alebo úzkosti.

Program MBSR, ktorý vyvinul Jon Kabat-Zinn sa v súčasnosti úspešne aplikuje v mnohých krajinách v zdravotníctve, školstve, v organizáciách aj verejnej správe. V Nemecku prispievajú na MBSR všetky zdravotné poisťovne, vo Veľkej Británii uhrádza podobný program MBCT štátny zdravotný systém. MBSR a jeho účinky sú popísané v knihe Život samá pohroma, ktorú napísal autor programu.

Účastníci programu aj výskumy popri inom uvádzajú nasledujúce zmeny:

 • Zlepšenie zvládania stresu a iných záťaží
 • Zlepšenie zvládania chronickej bolesti
 • Zlepšenie pri poruchách spánku
 • Zvýšenie schopnosti koncentrácie a pozornosti
 • Zlepšenie v zaobchádzaní so zaťažujúcimi emóciami (hnev, úzkosť, smútok, depresívne stavy atď.)
 • Posilnenie vlastných vnútorných zdrojov
 • Vyššia spokojnosť, osobná pohoda a radosť zo života
 • Zvýšená schopnosť uvoľniť sa a relaxovať

Viac o výskumoch nájdete napríklad na stránke kolegu z Prahy

Čo vás čaká v 8 týždňovom MBSR kurze?

Na skupinových stretnutiach, ktoré sa budú konať každý týždeň v rozsahu 2,5-3 h a jednom celodennom stretnutí v druhej polke programu sa budeme 8 týždňov spoločne učiť rozvíjať kľúčové prvky programu:

 • Všímavé uvedomovanie si tela v pokoji (Body-Scan)
 • Všímavé uvedomovanie si tela v pohybe (telesné cvičenia podľa Jógy).
 • Meditácia všímavosti v sede (dych, telesné vnemy, myšlienky, pocity, …)
 • Meditácia všímavosti v chôdzi
 • Zdieľanie skúseností a reflexia v skupine
 • Každodenná prax doma pomocou nahrávok CD/mp3
 • Princípy ako uplatňovať všímavosť v každodennom živote
 • Informácie a rozvoj zručností ku kľúčovým témam ako všímavosť, stres, všímavé zaobchádzanie so stresujúcimi myšlienkami, emóciami, všímavá komunikácia atď.
 • Rozvoj kľúčových postojov ako je trpezlivosť, láskavosť, nehodnotenie, myseľ začiatočníka, zvedavosť atď.

Aby prínosy kurzu boli optimálne, dôležitá je každodenná prax, pričom formálne cvičenia zaberú 40-55 min denne. Jedná sa teda o intenzívny, ale účinný formát práce na sebe.

Čo ešte získate?

 • Prípravnú konzultáciu pred kurzom (cca 30 min)– tá je nezáväzná, no nutná pre potenciálnu účasť na kurze. Spoločne zistíme či je tento kurz pre vás to pravé a ako získať z neho to čo potrebujete. Spravidla je telefonická al. cez skype. Dohodnite si termín.
 • CD alebo „mp3-súbory“ s vedenými cvičeniami všímavosti
 • Rozsiahlu tréningovú príručku (vyše 90 str.) ku kurzu
 • Záverečnú konzultáciu po kurze

Aký je rozdiel medzi MBSR a MBCT
Prečítajte si o podobnostiach a rozdieloch tu (zatiaľ len v angličtine)

MÉDIÁ
Viac o všímavosti a programe sa môžete dočítať v článku tu. Prípadne v rozhovore so mnou tu alebo v reportáži účastníčky kurzu tu.